จากการสำรวจ สถิติจากการไฟฟ้าคือ แอร์คืออันดับ1

ใช้ไฟมากถึง  45% ทีเดียว !!

ถ้าคิดจะประหยัดไฟต้องกำกับแอร์เป็นอันดับแรก

ลดค่าไฟฟ้าสูงถึง

%

!

!

ติดตั้งง่าย
เสร็จภายใน15นาที
 เครื่องควบคุมแอร์อัจฉริยะ

แอร์คือเครื่องที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในสำนักงานและบ้าน

Save Air

ท่านทราบไหมว่า